Autoři • Václav Magid

Václav Magid (1979), v Česku působící umělec, kurátor a filozof umění. Narozen v Leningradě, studoval nejprve filozofii na Fakultě humanitních studií (2001-2006) a na Filozofické fakultě (2008-2013) UK, posléze (2013-2016) na FF estetiku (se stáží v roce 2015 na School of History, Art History and Philosophy, University of Sussex, Brighton). V letech 2006 až 2016 působil jako vědecký pracovník na Vědecko-výzkumném pracovišti AVU, paralelně s tím pak (od roku 2012) jako odborný asistent na Fakultě výtvarných umění brněnského VUT. —- Magid vyšel z práce s tradičními malířskými technikami, záhy se však vyvinul ke konceptualistickým reflexím jejich kulturně-historického rámce, respektive institucionálního rámce jejich soudobého rozvíjení a prezentace. Neméně významným tématem jeho tvorby je ovšem též problém vztahu mezi mezními polohami reálného (sociálního, politického) života a uměním s jeho reprezentačními limity, respektive pravidly. Například v jeho výstavě Otcovo slepé oko v galerii Jelení se téma odvíjelo od fotografie čínské popravy a Magid zde prezentoval různé kulturní prostředky, jakkrutost a jí vyvolanou hrůzu zneutralizovat, paradoxně zneviditelnit - „zaslepit se“ vůči ní.
Díla: Od estetizace politiky k politizaci umění a zpět (in: kol., Kritika depolitizovaného rozumu. Úvahy (nejen) o nové normalizaci, 2010); Předmluva. Teorie avantgardy v historických souvislostech“ (in: P. Bürger, Teorie avantgardy / Stárnutí moderny, 2015).