Autoři • Jan Májíček

Jan Májíček, český publicista a politický aktivista. Studuje na FF UK a zabývá se politickou filosofií. Je mluvčím Iniciativy Ne základnám, členem Socialistické Solidarity a přispívá do časopisů Solidarita, Britské listy a Literární noviny.