Autoři • Jerry Mander

Jerold Irwin “Jerry” Mander (1936), americký ekonom, spisovatel a aktivista. —- Absolvoval bakalářský program na University of Pennsylvania magisterský na Columbia University’s Business School. V roce 1960 spoluzaložil a řídil sanfranciskou společnost Freeman, Mander & Gossage, zabývající se reklamou - právě zde si uvědomil zneužitelnost televize a její nebezpečí. Později spolupracoval s organizací na ochranu životního prostředí Sierra Club, jíž pomáhal řídit kampaň proti výstavbě přehrady v Grand Canyonu a dalších. V roce 1971 vytvořil neziskovou reklamní agenturu s názvem Public Interest Communications, zabývající se tvorbou a řízením reklamních kampaní pro ekologické, humanitární a podobné neziskové organizace. V roce 1990 se stal ředitelem společnosti Elmwood Institute (založené Fritjofem Caprou), dále společnosti Patagonia, Inc.. V současnosti působí jako vedoucí sdružení International Forum on Globalization. Deníkem New York Times byl nazván “patriarchou anti-globalizačního hnutí”.
Díla: Čtyři důvody pro zrušení televize (1978); V nepřítomnosti posvátného (1991), Argumenty proti globální ekonomice (1996); Alternativy k ekonomické globalizaci (2002); Pojednání o kapitalismu: Fatální vady zastaralého systému (2012).