Autoři • Chantal Mouffe

Chantal Mouffe (1943), belgická politická filozofka, čelná osobnost essexské školy diskurzivní analýzy. —- Studovala na univerzitách v Lovani, Paříži a Essexu. Poté učila na mnoha univerzitách v Evropě a obou Amerikách - mj. hostovala na Harvardu, Princtonu, Cornell University nebo v Centre National de la Recherche Scientifique. V Essexu se seznámila s Ernestem Laclauem, s nímž sepsala své nejvýznamnější dílo: Hegemonie a socialistická strategie. —- Patří k význačným kritiků koncepce “deliberativní demokracie” (J. Rawlse, J. Habermase); využívajíc myšlenek Carla Schmitta - zejména jeho konceptu “politična” - proponuje radikalizaci moderní demokracie, razíc v té souvislosti pojem “agonistického pluralismu”.
Díla: Hegemonie a socialistická strategie (s E. Laclauem, 1985); Demokratický paradox (2000); Hegemonie, radikální demokracie a politično (2013).