Autoři • Daniel Mrázek

Daniel Mrázek (1985), český esperantista a rozhlasový redaktor. —- Absolvoval historii na PedF UK. Působil jako externí redaktor Českého rozhlasu Leonardo. Je dlouholetým členem a funkcionářem občanského sdružení Česká esperantská mládež, o.s. (2009-2012 byl jeho předsedou, v současnosti je předsedou revizní komise).
Díla: Československý rozhlas ve 20. a 30. letech 20. století (2010).