Autoři • Hans-Heinrich Nolte

Hans-Heinrich Nolte (1938), německý historik. —- Vystudoval historii a germanistiku na univerzitách v Marburgu, Münsteru a Göttingen (PhD 1967). V roce 1970 se stal asistentem na Leibniz Universität v Hannoveru, kde se v roce 1975 habilitoval a 1980 byl jmenován profesorem východní evropské historie. V letech 2013-2014 působil jako hostující profesor moderních dějin na univerzitě ve Vídni. Od roku 1992 je předsedou Sdružení pro dějiny světových systémů a od roku 2000 je vydavatel časopisu ZWG. Je autorem mnoha děl zabývajících se otázkami periferií a vytváření jednoho světa.
Díla: Pronikání na východ. Sovětská historiografie německé expanze na východ (1976); Jeden svět. Nástin dějin mezinárodního systému (1993); Malé dějiny velkého Ruska (1998).