Autoři • Leo Panitch

Leo Victor Panitch (1945), kanadský ekonom a politolog marxistické orientace. —- V rodném Winnipegu, na University of Manitoba, získal titul B.A. z ekonomie a politických věd. Následně odjíždí studovat na London School of Economics (M.A. 1968, PhD 1974). Od roku 1972 učí na Carlton University v Ottawě, 1984 se stává profesorem politických věd na torontské York University (v letech 1988-1994 je dokonce vedoucím oddělení). V roce 2002 je jmenován vedoucím národního výzkumu v srovnávací politické ekonomii. —- Jako syn židovských přistěhovalců z Ukrajiny zapojených do činnosti židovských organizací pro sociální solidaritu, vychodil sekulární židovskou školu prodchnutou duchem socialistického sionismu. Po nástupu na univerzitu se jednak seznamuje s myšlením K. Marxe, respektive s dějinami historického materialismu, a za druhé jej jeden z jeho učitelů, manitobský politik Cy Gonick, uvádí do ideologie tzv “industrial democracy”, orientované na princip dělnické samosprávy v továrnách. Doktorát na LSE pak získává za práci o Labor Party a odborových svazech (publikována pod titulem: Sociální demokracie a bojovnost průmyslových dělníků). V kanadské sociálně-demokratické New Democratic Party se hlásil k radikální frakci The Waffle (Žvanění/Tlach), respektive (po jistý čas) k jejím následovníkům (po jejím vyloučení z NDP): k Hnutí za nezávislou Kanadu a k Ottawskému výboru pro akci pracujících. —- Panitch dlouhodobě patří ke kritikům globálního kapitalismu, militárního pozadí americké ekonomiky nebo amerického informačního impéria. V trvalé opozici k hlasatelům “třetích cest” volá po revitalizaci levicové politické imaginace: po obrození vztahu k ideálům přítomným v sociálních utopiích.
Díla: Sociální demokracie a bojovnost průmyslových dělníků (1976); Kanada - její ekonomika a politická moc (1977); Jak se dělá globální kapitalismus. Politická ekonomie amerického impéria (se S. Gindinem, 2012).