Autoři • Gavin Rae

Gavin Rae (1970), britský sociolog, žijící a pracující v Polsku. —- Od poloviny 90. let vyučoval na několika vysokých školách v Londýně (Tower Hamlets College, London South Bank University ad.). V současnosti je profesorem na Kozminskeho Universitě ve Varšavě. —- Věnuje se analýzám polského politického, společenského a hospodářského života - na pozadí problémů transformace v bývalých satelitech SSSR. Je zakládajícím členem think-tanku Naprzód (Vpřed).
Díla: Polský návrat ke kapitalismu. Z východního bloku do Evropské unie (2007); Privatizace kapitálu. Komodifikace polského sociálního státu (2015).