Autoři • Vladimír Říha

Vladimír Říha (1907-1993), český marxistický ekonom a vysokoškolský pedagog. —- Po válce působil na ministerstvu vnitra, na ČSAV a později jako pedagog na ČVUT. —- Ač z dobře situované brněnské rodiny, vstupuje již jako gymnazista (1924) do KSČ a seznamuje se osobně jak s lidmi z jejího pozdějšího vedení (s Fučíkem, s Gottwaldem), tak s čelnými představiteli umělecké avantgardy (stává se členem Devětsilu). Za války působí v komunistickém odboji. V roce 1952 na protest proti politickým procesům vrací stranickou legitimaci. Na konci 60. let se spolu s Egonem Bondym a Petrem Uhlem (svým bývalým studentem z ČVUT) účastní debat Názorového sdružení levice. V lednu 1977 figuruje mezi prvními signatáři Charty 77. Následujícího roku je Říha trestně stíhán a odsouzen pro urážku hlavy státu (jedině lékařský posudek od Františka Kriegela jej uchrání před nutností nastoupit k výkonu trestu). Posledním výrazným politickým angažmá je na podzim 1989 Říhova účast na založení platformy Levá alternativa, usilující o demokratický a samosprávný socialismus (opět s E, Bondym a P. Uhlem). Při té příležitosti vznikají i zde publikované Nesouvislé poznámky inspirované samomluvou Egona Bondyho.