Autoři • Jiří Silný

Jiří Silný je český teolog, religionista, sociální myslitel. Založil Ekumenickou akademii, která se zaměřuje na otázky migrace, chudoby, ekologie nebo globální nerovnosti. Podílel se např. na kampani za oddlužení zemí třetího světa, která vrcholila protesty a předáním petice v rámci zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze v roce 2000. Organizoval Školu alternativ a spravoval mnoho dalších projektů.