Autoři • Lorenzo Silvaggi

Lorenzo Silvaggi, italský filozof a sociolog. —- Studia absolvoval na University of Bristol doktorskou dizertací na téma (a s titulem) Ideologie dnes. Kritika v časech imanence (2013). V dalších svých textech se vrací k analýze fungování současných univerzit.