Autoři • Stuart Sim

Stuart Sim (1943), britský literární vědec, kritik a kritický teoretik. —- Studoval na univerzitě v Manchesteru. Vyučoval na Open University a na University of Sunderland; v současné době působí jako profesor anglické literatury na Northumbria University (na fakultě svobodných umění a společenských věd). —- Zabývá se kritickými analýzami globalizace, postmodernismu nebo poststrukturalismu, postmarxismem a kritickou teorií frankfurtské školy.
Díla: Lyotard a nelidské (1997); Derrida a konec dějin (1999); Postmarxismus (2000).