Autoři • Pavel Siostrzonek

Pavel Siostrzonek (1979), český teoretik, publicista a překladatel. Zabývá se dějinami i současností marxistického myšlení a kritickou teorií frankfurtské školy (zejména W. Benjaminem a H. Marcusem). V kontextu české kultury se hlásí k tradici otevřené meziválečnou levicovou avantgardou - zejména pak českým surrealismem, jeho sympatizanty mezi marxisty a jeho poválečnými pokračovateli (K. Teige, Z. Kalandra, R. Kalivoda, V. Effenberger). Přeložil mj. výbor z textů maďarského filozofa G. M. Tamáse a podílel se na překladu Společnosti spektáklu Guy Deborda. Publikuje v A2, na Britských listech a v revue Analogon.