Autoři • Martin Škabraha

Martin Škabraha (1979), český levicový filozof. —- Vystudoval historii (Mgr.) a filozofii (PhD) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Tamtéž nyní působí pedagogicky - vedle toho také na FF OU v Ostravě. —- Svoji doktorskou dizertaci věnoval analýze filozofických kritik modernosti. Určující vliv na své myšlení připisuje Janu Patočkovi, Václavu Bělohradskému, Jacquesu Derridovi a autorům spjatým s kritickou teorií frankfurtské školy. Publikuje zejména v kulturním týdeníku A2, dvouměsíčníku Sedmá generace, v příloze Salon deníku Právo a v internetových denících Britské listy a Deník Referendum. Je redaktorem vsetínského literárního čtvrtletníku Texty. Vedle esejů publikoval v časopisech také povídky. —- Martin Škabraha se angažuje v politice, a to na občansko-aktivistické i parlamentně-stranické bázi - nejbližší mu je program Strany zelených (SZ): spojení akcentů na problematiku sociální, ekologickou a identitárně-emancipační (feminismus). V roce 2013 se stal členem SZ a následujícího roku za ni dokonce (neúspěšně) kandidoval ve volbách do Evropského parlamentu.
Díla: Sokrates vrací úder: Eseje z let 2004 - 2015 (2015); Podzim postmodernismu (s V. Bělohradským, M. Hauserem, R. Kandou a P. Kuželem, 2016).