Autoři • Ondřej Slačálek

Ondřej Slačálek je politolog působící na Filozofické fakultě UK. Věnuje se teorii mezinárodních vztahů, sociálním hnutím, politickému terorismu, analýze diskurzu, problematice ideologie, anarchistické a postanarchistické teorii.