Autoři • Wolfgang Streeck

Wolfgang Streeck (1946), německý ekonom a sociolog. —- Studoval nejprve na Johann Wolfgang Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. V letech 1972-1974 absolvoval postgraduální studia na Columbia University. Následně působil jako asistent profesora sociologie na univerzitě v Münsteru. V roce 1986 se v Bielefeldu habilitoval a o dva roky později nastoupil na University of Wisconsin–Madison. Od půli 90. let zastává v Kolíně nad Rýnem post ředitele (nyní však již emeritního) v Ústavu Maxe Plancka pro společenská studia. —- Ve svých výzkumech se Streeck zaměřuje na politickou ekonomii kapitalismu - na jeho “soft” polohy. Opakovaně se zabýval politickou ekonomií uplatňovanou v Německu a v poslední době se angažoval v debatách nad politikou úsporných opatření, respektive nad vzestupem toho, co on sám pojmenovává jako “dluhový stát” a co je podle něho zákonitým důsledkem neoliberální revoluce z roku 1980, limitujíc budoucnost Evropské unie. —- V New Left Review vyšel v roce 2014 Streeckův článek, kde je na otázku, zda by kapitalistický systém vůbec mohl být vystřídán jiným, odpovězeno diskusí nad několika faktory, které dle autora takovou možnost činí pravděpodobnou: současný kapitalismus je sužován pěti závažnými neduhy, a sice degresivním růstem, politickou mocí ekonomické oligarchie, hladověním veřejné sféry, korupcí a prohlubováním mezinárodní anarchie. Šířeji jsou tyto úvahy rozpracovány v knize Jaký bude konec kapitalismu (2016).
Díla: Politická ekonomie moderního kapitalismu. Mapování konvergencí a diverzity (1997); Korporativismus v Německu. Mezi národním státem a Evropskou unií (1999); Reforma kapitalismu. Institucionální změny v německé politické ekonomii (2009).