Autoři • Göran Therborn

Göran Therborn (1941), švédský marxistický sociolog. —- Základní i postgraduální studijní program absolvoval na univerzitě v Lundu (Fil. Dr. 1974). V současnosti působí jako profesor sociologie na univerzitě v Cambridge. Kmenový přispěvatel New Left Review. —- Patří k marxistům, jejichž východiska a tematické zájmy byly na počátku ovlivněny dílem L. Althussera: zabýval se problematikou vztahů mezi třídními antagonismy ve společnosti a ideologickým působením určitých státních aparátů, reprodukcí ideologie na úrovni subjektů. Počínaje knihou Ideologie moci a moc ideologie se ovšem od Althussera odchyluje. V knize Od marxismu k post-marxismu? dává každopádně zřetelně najevo, že otázka budoucích perspektiv marxismu pro něho zdaleka není uzavřena.
Díla: Co dělá vládnoucí třída, když vládne. Státní aparáty a státní moc za feudalismu, kapitalismu a socialismu (1978); Ideologie moci a moc ideologie (1980); Čím to, že jsou někteří lidé nezaměstnanější než jiní (1986); Mezi sexem a mocí. Rodina ve světě 1900-2000 (2004); Od marxismu k post-marxismu? (2008); Svět. Průvodce pro začátečníky (2013).