Autoři • Urban

Hans-Jürgen Urban (1961), německý odborový funkcionář a aktivista. —- V letech 1981-1989 vystudoval ekonomii, politické vědy a filozofi na univerzitách v Bonnu, v Gießenu a v Marburgu. Na poslední jmenované obhájil v roce 2003 doktorát v oboru sociálních věd a filozofie. V roce 2014 byl v Jeně habilitován. Nyní je odborným asistentem v Sociologickém ústavu a členem redakční rady politicko-vědeckého měsíčníku Listy pro německou a mezinárodní politiku. —- V roce 1984 vstoupil Urban do odborové unie IG Metall, angažován zejména v problematikách místního a regionálního školství. Ve funkcionářské hierarchii IG Metall během následujících dekád vystoupal až na post člena výkonné rady. Vedle toho se stal ředitelem Federálního úřadu práce, členem poradního výboru Sdružení pro vědeckou analýzu kapitalismu a sociální politiky a dalších organizací.
Díla: ABC neoliberalismu (2005); Antagonistická společnost a politická demokracie (s Michaelem Buckmillerem, 2006).