Autoři • Milan Valach

Milan Valach (1956-2013), český filozof a pedagog. Na PedF MU v Brně přednášel filozofii, etiku a jejich dějiny. Byl výrazným zastáncem a propagátorem přímé demokracie a zaměstnaneckého vlastnictví. Ve svých názorech vycházel z kritiky současného neoliberálního kapitalismu a jeho projevů zejména v České republice. Zabýval se také teorií a dějinami totalitních systémů, marxismem, problematikou ekologické krize a rozpory kapitalistického systému. Spoluzaložil Hnutí za přímou demokracii (HzPD, 2001).
Díla: Svět na předělu. Studie o krizi současné společnosti (1999); Marxova filozofie dějin (2005); Češi v neklidné době (2006).