Autoři • Martin Valenta

Martin Valenta (1980), český historik a germanista. —- Na FSV UK vystudoval obor německá a rakouská studia (2003-2006, Mgr.) a moderní dějiny (2006-2010, PhD). Jeho odbornou specializací jsou komparativní dějiny 20. století (s akcentem na středoevropský prostor), fenomén nových sociálních hnutí a didaktika výuky moderních dějin.
Díla: Revoluce na pořadu dne. Kritická teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém protestním levicovém hnutí 60. let 20. století, RAF a německé Straně zelených (2011).