Autoři • Rosa Vasilaki

Rosa Vailaki, řecká socioložka a historička. —- Získala doktorát v oboru sociologie na univerzitě v Bristolu a doktorát v oboru historie na Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales v Paříži. Předtím absolvovala v Řecku a Izraeli kurzy ze sociálních dějin. V současné době působí na London School of Economics, kde zpracovává svůj výzkum řecké politické krize.
Díla: Jednorozměrná univerzita (s F. Vostalem a L. Silvaggim, 2011); Politika post-sekulárního feminismu (2011); Mezi post-kolonialismem a radikálním historismem: muslimský politický kontext (2013); Politika naděje versus politika strachu (2015); Multikulturalismus a antinacionalismus v Řecku. Kritický přehled (2016).