Autoři • Tibor Vaško

Tibor Vaško (1930), český futurolog a počítačový odborník. —- V letech 1951 - 1956 vystudoval ČVUT, diplomován jako Elektrotechnický inženýr se specializací na rádiovou lokaci; na Ústavu Radiotechniky a elektrotechniky ČSAV pak v roce 1964 získal titul Kandidáta technických věd. Roku 1978 byl jmenován profesorem pro obor číslicové počítače. Bezprostředně po studiích nastoupil do Ústavu jaderného výzkumu ČSAV, odkud později přešel do Státní komise pro řízení a koordinaci vědy a techniky. V letech 1969-1980 byl vedoucím úseku automatizace a počítačů na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Zároveň přednášel na Katedře počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT. Poté byl půl druhé dekády zaměstnancem International Institute for Applied System Analysis (IIASA) v Laxenburgu (Rakousko), kde se účastnil výzkumu řízení inovací, technického prognózovní, strategií rozvoje podniků, problémů dlouhodobého rozvoje, apod. Od roku 1995 je v důchodu. —- Tibor Vaško je pravidelným přispěvatelem Britských listů.
Díla: Problémy ekonomického řízení (1992).