Autoři • Robert Vienneau

Robert L. Vienneau, nezávislý výzkumník zabývající se ekonomickými teoriemi. Nejbližší mu je post-keynesiánství, neo-ricardiánství (italský ekonom Piero Sraffa) a marxismus.