Autoři • Filip Vostal

Filip Vostal, český sociolog. Studia zahájil na Anglo-americké univerzitě v Praze, na oboru Politics and Society (B.A. 2007). Poté vystudovat sociologii na University of Bristol (MSc. 2008, Ph.D. 2013), kde zároveň vyučoval coby tutor (2010-2013). Po návratu byl zaměstnán jako postdoktorandský výzkumník - nejprve (2013-2014) na Institutu sociologických studií FSV UK a poté (2014-2015) v Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústavu AV ČR. Nyní působí v pražské expozituře Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CEFRES). Počínaje jeho doktorským výzkumem se Vostal zabývá kritickou reflexí některých současných autorů, píšících o problematice sociálního času a akcelerace v pozdním kapitalismu (především Hartmuta Rosy). Podrobně se věnuje sémantice zrychlení, respektive podobám a dopadům vzájemného působení odlišných, ba protichůdných diskursivních konstrukcí zrychlení (rychlost jako příslib, hrozba, motiv). Zkoumaje vedle negativních též pozitivní aspekty zakoušeného zrychlování, vymezuje se proti populární “ideologii pomalosti”. Druhou významnou oblastí Vostalova bádání je sociologie vědy. Konkrétně se věnuje výše zmiňovaným problémům ve vztahu k proměňující se socio-ekonomické roli univerzity a vědeckých institucí a analyzuje s tím související trendy, čím dál charakterističtější pro soudobou univerzitu: posun směrem k marketizaci, manažerismu a kultuře auditu.
Díla: Zrychlování akdemického světa. Měnící se struktura akademického času (2016).