Autoři • Roy Wilkes

Roy Wilkes, britský levicový publicista. —- Člen představenstva Socialistické rezistence, eko-socialistické, feministické, internacionalistické a revoluční organizace, která se po inkorporaci britské Mezinárodní socialistické skupiny stala britskou sekcí trockistické IV. internacionály.