Autoři • Allen Meiksin Woodová

Ellen Meiksins Wood (1942–2016), americká marxistická historička a vysokoškolská pedagožka. —- Po studiu slovanských jazyků na univerzitě v kalifornském Berkeley (BA 1962) absolvovala v Los Angeles magisterský a doktorský program z politických věd (PhD 1970). V letech 1967-1996 pak politické vědy vyučovala na univerzitách v Torontu (Glendon College i York University). —- Spolu s Robertem Brennerem zformulovala zásady tzv. “politického marxismu”: směru vymezujícího se proti ryze strukturálním analýzám plně rozvinutého kapitalismu a orientovaného na komplexní rozbory samotných počátků kapitalismu.
Díla: Mysl a politika. K liberálnímu a socialistickému pojmu individualismu (1972); Ústup třídnosti. Nová “Pravda” socialismu (1986); Původ kapitalismu (1999); Svoboda a vlastnictví. Sociální dějiny západního politického myšlení od renesance po osvícenství (2012).