Autoři • Erik Olin Wright

Erik Olin Wright (1947), americký sociolog, významný reprezentant analytického marxismu. —- Po získání dvou bakalářských titulů - na Harvardu (1968) a v Oxfordu (1970), studoval ještě na univerzitě v rodném Berkeley (PhD 1976). Následně se stal - a je dodnes - profesorem sociologie na University of Wisconsin–Madison. V roce 2012 byl zvolen prezidentem Americké sociologické společnosti. —- Wrightovou specializací jsou jednak otázky sociální stratifikace, a jednak otázka budoucích perspektiv pro rovnostářské alternativy ke kapitalismu. Je znám tím, že na rozdíl od klasických marxistů uznává a analyzuje rozpad dělnické třídy do podskupin charakterizovaných různým stupněm a způsoby manifestace vlastní moci, a v důsledku toho i různým stupněm třídního uvědomění.
Díla: Politika trestu. Kritická analýza vězeňství v USA (1973); Třída, krize a stát (1978); Debata o třídách (1989); Představit si reálné utopie (2010).