Autoři • Paul Zarembka

Paul Zarembka, americký marxistický ekonom. —- Studia absolvoval na Purdue University (West Lafayette, stát Indiana, B.S. 1964) a na University of Wisconsin (M.S. i PhD 1967). V současnosti je profesorem na univerzitě v Buffalu (SUNY). —- Zabývá se dějinami marxistické teorie, teoriemi hospodářského rozvoje a historií dělnického hnutí v USA.
Díla: K teorii hospodářského rozvoje (1972); Vývoj státního kapitalismu v SSSR (1992); Provokativní práce J. D. Whitea: Snížení Hegelova významu pro Marxe (2002).