Autoři • Eli Zaretsky

Eli Zaretsky (1940), americký kulturní historik. —- Studia absolvoval na University of Maryland (PhD 1978). Od roku 1999 vyučuje na Nové škole sociálních výzkumů v New Yorku (Eugene Lang College). —- Hlavními předměty jeho odborného zájmu jsou kulturní dějiny 20. století, teorie a dějiny kapitalismu (zejména jeho sociální a kulturní aspekty), historie rodiny a politické, respektive politicko-kulturní rozměry či implikace psychoanalýzy.
Díla: Proč Amerika potřebuje levici. Historická argumentace (2012); Freud politický (2015).