Kniha

Petr Gočev  Rehabilitace pracovní teorie hodnoty

Stáhnout knihu

O autorovi

Petr Gočev (1977), český ekonom. —- Studoval ekonomii, informatiku a filozofii na Vysoké škole ekonomické v Praze a na katedře politologie na americké Yale University. Působil jako vysokoškolský pedagog a výzkumník. Věnuje se hospodářské politice a politické ekonomii.
Díla: Co opravňuje vertikální přerozdělování? (2006).

Anotace

V příspěvku se zabývám vývojem pracovní teorie hodnoty (PTH) od klasické politické ekonomie až po současnost; ozřejmuji některé důvody, na jejichž základě byla PTH odmítána, stejně jako důvody, které vedly v posledních letech k opětovnému oživení zájmu o PTH.
Petr Gočev

Powerpointová prezentace příspěvku zde.
Powerpointová prezentace širšího výkladu pracovní teorie hodnoty a Marxovy ekonomické teorie zde.

Článek byl prezentován na konferenci Marx: životnost iluze? konané 10. listopadu 2005 v Ústí nad Labem