Článek

Petr Gočev  Význam teoretických diskusí o lidském kapitálu pro návrhy na změnu systému financování V

O autorovi

Petr Gočev (1977), český ekonom. —- Studoval ekonomii, informatiku a filozofii na Vysoké škole ekonomické v Praze a na katedře politologie na americké Yale University. Působil jako vysokoškolský pedagog a výzkumník. Věnuje se hospodářské politice a politické ekonomii.
Díla: Co opravňuje vertikální přerozdělování? (2006).

Anotace

Úvaha Petra Gočeva o reformách systému financování vysokého školství a o časově neomezené absolventské dani.

Zde