Kniha

Jacques Ranciere  Nesouhlas

Stáhnout knihu

O autorovi

Jacques Rancière (1940), francouzský post-marxistický filozof. —- Narodil se v Alžírsku. Na École Normale Supérieure byl žákem Louise Althussera, dokonce i spoluautorem kolektivního díla Číst Kapitál, roku 1968 ho však kvůli sporu o interpretaci Pařížského Máje zavrhl. Je emeritním profesorem na Univerzitě Paříž VIII v Saint-Denis. K jeho velkým tématům patří vztah politiky a filozofie, Marxův koncept proletariátu, koncept rovnosti, zajímají ho ovšem i otázky pedagogiky či estetiky, zejména filmové.
Díla: Číst Kapitál (1965), Lekce z Althussera (1975), Noc proletářů (1981), Nevědoucí učitel: Pět lekcí z intelektuální emancipace (1987), Estetické nevědomí (2001), Politika estetiky (2006)

Anotace

Odkaz na anglický překlad jednoho ze základních děl postmarxistické filosofie Disagreement (Nesouhlas). Autor v něm aktualizuje starořecké pojetí dému, který jakožto “část bez účasti” (part without part) narušuje “přirozenou” harmonii společnosti. Pouze tam, kde se projevuje tento nezařazený a rušivý prvek označený jako “wrong” (řecky blaberon - špatné, rušivé, škodlivé), vzniká skutečná politika.