Záznam

Jan Bíba  Laclau a radikální demokracie

O autorovi

Jan Bíba, český politolog. Zabývá se současnou politickou teorií, teorií a aktuálními problémy demokracie. V současnosti působí na Ústavu politologie FFUK.
Díla: Machiavelli mezi republikanismem a demokraci (s M. Znojem a kol., 2011); Demokracie v postliberální konstelaci (s M. Znojem a J. Vargovčíkovou, 2014).

Anotace

Přednáška o Ernesto Laclauovi, která proběhla 13.11 2008 v rámci semináře Současný levicový diskurs na FFUK.  Jan Bíba v ní představuje  Ernesta Laclaua a Chantal Mouffe, autory knihy Hegemonie a socialistická strategie, a zaměřuje se na hlavní body Laclauovi teorie radikální demokracie. Laclauovo myšlení dává do souvislosti s Antoniem Gramscim (jeho pojmem hegemonie) a Claudem Lefortem (jeho teorií prázdného místa moci v demokracii). Vysvětluje, co je to politický obecný signifikant a jak vzniká z partikulárních požadavků jednotlivých skupin nebo hnutí.

V diskusi se Michael Hauser snaží ukázat shody a rozdíly mezi Laclauem a Rancierem. Dalším tématem diskuse je otázka, jak vysvětlit sametovou revoluci na základě Laclaua nebo jak Laclauovu teorii uplatnit na alterglobalizační hnutí.