Článek

Leo PanitchSam Gindin  The Current Crisis: A Socialist Perspective

O autorech

Leo Victor Panitch (1945), kanadský ekonom a politolog marxistické orientace. —- V rodném Winnipegu, na University of Manitoba, získal titul B.A. z ekonomie a politických věd. Následně odjíždí studovat na London School of Economics (M.A. 1968, PhD 1974). Od roku 1972 učí na Carlton University v Ottawě, 1984 se stává profesorem politických věd na torontské York University (v letech 1988-1994 je dokonce vedoucím oddělení). V roce 2002 je jmenován vedoucím národního výzkumu v srovnávací politické ekonomii. —- Jako syn židovských přistěhovalců z Ukrajiny zapojených do činnosti židovských organizací pro sociální solidaritu, vychodil sekulární židovskou školu prodchnutou duchem socialistického sionismu. Po nástupu na univerzitu se jednak seznamuje s myšlením K. Marxe, respektive s dějinami historického materialismu, a za druhé jej jeden z jeho učitelů, manitobský politik Cy Gonick, uvádí do ideologie tzv “industrial democracy”, orientované na princip dělnické samosprávy v továrnách. Doktorát na LSE pak získává za práci o Labor Party a odborových svazech (publikována pod titulem: Sociální demokracie a bojovnost průmyslových dělníků). V kanadské sociálně-demokratické New Democratic Party se hlásil k radikální frakci The Waffle (Žvanění/Tlach), respektive (po jistý čas) k jejím následovníkům (po jejím vyloučení z NDP): k Hnutí za nezávislou Kanadu a k Ottawskému výboru pro akci pracujících. —- Panitch dlouhodobě patří ke kritikům globálního kapitalismu, militárního pozadí americké ekonomiky nebo amerického informačního impéria. V trvalé opozici k hlasatelům “třetích cest” volá po revitalizaci levicové politické imaginace: po obrození vztahu k ideálům přítomným v sociálních utopiích.
Díla: Sociální demokracie a bojovnost průmyslových dělníků (1976); Kanada - její ekonomika a politická moc (1977); Jak se dělá globální kapitalismus. Politická ekonomie amerického impéria (se S. Gindinem, 2012).

Sam Gindin, kanadský ekonom a levicový aktivista ruského původu. —- Narozen v Kaminském na Urale, vyrůstal v kanadském Winnipegu (stát Manitoba). Studoval na University of Manitoba a na University of Wisconsin-Madison. Po jistou dobu působil jako výzkumný pracovník pro Novou demokratickou stranu státu Manitoba, vyučoval též na několika univerzitách, většinu svého pracovního života však strávil jako ředitel výzkumu pro Unii kanadských dělníků v automobilovém průmyslu (CAW; 1974-2000). Patnáct let (1985-2000) byl asistentem prezidenta unie. Významně se podílel na tvorbě její ideové platformy a spoluurčoval uplatňované politické strategie. —- Nepočítáme-li knihu o dějinách CAW, proslavila Gindina především kniha psaná společně s Leo Panitchem a sledující vývoj americké globalizace během více než sta let. V roce 2013 mu byla ve Velké Británii udělena Deutscherova pamětní cena za nejlepší a nejkreativnější práci v linii či s tématem marxistické tradice.
Díla: Kanadští automobiloví dělníci. Zrod a proměny unie (1995); Jak se dělá globální kapitalismus. Politická ekonomie amerického impéria (s Leo Panitchem, 2012).

Anotace

V článku se píše o tom, jak sociálně demokratická víra ve stát jako neutrální ekonomické médium přispěla k vyvolání současné finanční krize. Autoři ukazují na zcestnost hlavního motta dnešní středové levice: “návrat ke státu a více regulace!” Jeden z kořenů finanční krize spatřují v tom, že se na začátku osmedesátých let (kdy se keynesináský stát dostal do potíží) neuskutečnil požadavek na veřejnou kontrolu finančního systému.

Článek zde.