Záznam

Rudolf Převrátil  Wallerstein. Četba, diskuse, souvislosti

O autorovi

Rudolf Převrátil (1936), český levicový politický analytik, novinář a překladatel. Přeložil texty I. Wallersteina, J. P. Árnassona, D. Harveyho či G. Dumenila a G. Lévyho. Působí také jako novinář v Britských listech.
Díla (překlady): I. Wallerstein, Úpadek americké moci. USA v chaotickém světě (2005); týž, Utopistika. Historické rozhodování ve 21. století (2006), Gérard Duménil, Dominigue Lévy, Marxistická ekonomie kapitalismu (2011); D. Harvey, Záhada kapitálu (2012)

Anotace

V záznamu ze semináře Současný levicový diskurs uslyšíte četbu, výklad a diskusi k Wallersteinově myšlení. (Četba z knihy Evropský univerzalismus). Na začátku R. Převrátil seznamuje s Wallersteinovými knihami vydanými v češtině a s knihami souvisejících autorů: D. Harvey: Situace postmoderny, Dějiny neoliberalismu; E. Laclau – Ch. Mouffe, Hegemonie a socialistická strategie; E. Hobsbawm, Věk extrémů. Později představuje knihu Teorie globálního kapitalismu. Produkce, třída a stát v nadnárodním světě od Williama T. Robinsona  (český překlad se připravuje).