Záznam

Stanislav Holubec  Wallerstein a eurocentrismus

O autorovi

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Záznam přednášky a diskuse, která se uskutečnila v rámci semináře Současný levicový diskurs na FFUK 4.12 2008. Mluví se zde o autorech, kteří na Wallersteina kriticky navazují a vytýkají mu přílišný eurocentrismus.