Kniha

W. P. CockshottAllin Cottrell  Kybersocialismus

Stáhnout knihu

O autorech

W. Paul Cockshot (1952), skotský počítačový specialista působící na univerzitě v Glasgow. —- V 70. letech se stal se stal členem Britské a irské komunistické organizace, malého leč v rámci levice vlivného uskupení. Frustrován její pozicí v britském dělnickém hnutí však s několika dalšími z organizace vystoupil a založil vlastní: Komunistickou organizaci britských ostrovů. V 80. letech, během svých doktorských studií v Edinburghu, přešel do Komunistické strany Velké Británie. —- Odborníky jsou ceněny Cockshottovy příspěvky v oblasti komprese obrazu, 3D televize, paralelních překladačů nebo medicínského zobrazování; širšímu publiku se stal známý svými návrhy v multi-disciplinárním výzkumu hospodářské vyčíslitelnosti, především jako spoluautor knihy Na cestě k novému socialismu, plédující za efektivnější a demokratičtější ekonomické plánování.
Díla: Na cestě k novému socialismu (s Allinem Cottrellem, 1993; česky: Kyber-socialismus, 2006).

Allin Cottrell (1953), americký marxistický ekonom. —- Na Merton College v Oxfordu a na univerzitě v Edinburghu vystudoval politologii, ekonomii a filozofii. V roce 1983 přesídlil do USA, kde působil na University of North Carolina, na Elon University a nakonec (od roku 1989 dodnes) na Wake Forest University. Hlavním předmětem jeho badatelské činnosti jsou dějiny ekonomických koncepcí (se zaměřením na Marxovu a Keynesovu), problémy makroekonomie a teorie ekonomického plánování. —- Spolu s počítačovým vědcem Paulem Cockshottem napsal knihu K novému socialismu. V ní uvažují o způsobech, jak by hospodářské plánování států za kapitalismu mohlo těžit z nových informačních technologií. Inspiraci zde nalezlo třeba venezuelské ministerstvo těžkého průmyslu ve vládě Huga Cháveze.
Díla: Společenské třídy v marxistické teorii a v poválečném Berlíně (1984); Na cestě k novému socialismu (s P. Cockshottem, 1993).

Anotace

Kniha Kybersocialismus vyšla česky v roce 2006 v nakl. Luboš Marek v Brně jako první svazek edice SOK. Náklad byl rozebrán, a proto zveřejňujeme její plnou verzi.