Záznam

Michael Hauser  Žižek o stalinismu

O autorovi

Michael Hauser (1972), český filozof, vysokoškolský pedagog a překladatel. —- Po maturitě na gymnáziu byl krátce v noviciátu jezuitského řádu, vystudoval filosofii na FF UK - doktorát získal za dizertaci (posléze publikovanou) o T. W. Adornovi (2004). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie 20. století a přednáší na pedagogické a filozofické fakultě UK. Kromě Filosofického časopisu publikuje v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, upozorňují na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR (na návrh Filozofického ústavu) zvolen do Rady České televize. —- Hauserův zájem je rozdělen mezi historii levicového myšlení (jeho vývojové divergence i dialogy mezi jednotlivými větvemi) a fenomény související se současnou civilizační krizí, resp. otázky těmito fenomény otevírané (Hauser opakovaně přispěl k filozofické kritice postmoderny). Svými ideovými a metodologickými východisky navazuje na kritickou teorii frankfurtské školy (napsal monografii o Adornovi, přeložil jeho a Horkheimerovu Dialektiku osvícenství), post-marxismus (J. Lacan a žáci L. Althussera) a neo-marxismus (s M. Váňou přeložil knihu Slavoje Žižeka Nepolapitelný subjekt).
Díla: Adorno: moderna a negativita (2005); Prolegomena k filosofii současnosti (2007); Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (2012).

Anotace

Záznam přednášky Michaela Hausera z cyklu Slavoj Žižek.

Stalinismus

Obsah: přednáška vychází z Žižkovy knihy Mluvil tu někdo o totalitarismu z kapitoly „Když strana spáchá sebevraždu.“ Zásada: levice musí být k minulému režimu kritičtější než pravice. Analýza pozdního socialismu: Havlova Moc bezmocných, ale ve spojení s Althusserovou teorií ideologie. Význam cynismu pro fungování ideologie. Společně sdílená vina. Život v pravdě jako vystoupení z bludného kruhu cynismu. Ale to neplatí pro stalinismus. Problém stalinistické oběti. Nemožnost tragičnosti. Rozdíl mezi Bucharinem a Antigonou. Ve stalinismu objektivní zákony určují hodnotu subjektu. Analogie stalinismu a Malebranche. Rok 1937 v SSSR jako symptom celého režimu. Zhroucení všech pravidel. Destruktivní vír. Perverze autentické revoluce. Masové čistky projevem neschopnosti vládnout. V čem má a v čem nemá pravdu Trockij ve své analýze SSSR. Stalinismus radikálně rozporuplný, má skrytý etický rozměr.

Diskuse:
Je Václav Havel socialista? Pražské jaro. Pokrytectví západní levice vůči reálnému socialismu. Nemožnost komunikace mezi západní levicí a disidenty.

Pokračování diskuse

Záznam poslední části diskuse. Otázka, zda by se v SSSR rozpoutala autodestruktivní dynamika, pokud by se Stalin nedostal k moci.