Kniha

Ľuboš Blaha  Sociálna spravodlivosť a identita

Stáhnout knihu

O autorovi

Ľuboš Blaha (1979), slovenský marxistický filozof a politolog, od roku 2012 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER-SD, předseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pro evropské záležitosti. Studoval politologii na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici a na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Doktorát obhájil na Ústavu politických věd SAV. Náplní jeho výzkumu je marxismus, liberalismus a komunitarismus. V červenci 2012 spolupracoval na projektu režiséra Juliána Bosáka ml. “Ľavé spektrum 2012”. Je členem sdružení SOK. Dlouhodobě razí tezi, že v éře neoliberální globalizace musí být pro levici socioekonomické otázky (radikální redistribuce bohatství, družstevní vlastnictví, ekonomická demokracie) podstatnější než otázky kulturní. Politicky podporuje klasickou sociální demokracii, ale solidární je i s radikálnějšími socialistickými režimy, včetně Chávezovy Venezuely, Castrovy Kuby či Morálesovy Bolívie. V zahraniční politice se inspiruje mezinárodněpolitickým realismem (myšlenkami Kennetha Waltze či Johna Mearsheimera) a neomarxismem (zejména Williamem Robinsonem, Immanuelem Wallersteinem či Antoniem Negrim).
Díla: Sociální spravodlnosť a identita (2006), Zpět k Marxovi (2009), Matrix kapitalismu (2011), Evropský sociální model - co dál? (2014).

Anotace

Kniha L. Blahy se zabývá sociální spravedlnosti v kontextu liberalismu, komunitarianismu a politiky identit. Blaha obhajuje názor, že sociálně spravedlivý stát by měl zajistit redistribuci bohatství a tak zajistit základní příjem pro všechny členy společnosti. Vydal Ústav politických věd SAV v roce 2006.