Záznam

Martin Brabec  Cohen a historický materialismus

O autorovi

Martin Brabec, český filozof a sociolog. Působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Analyzuje problematiku spravedlnosti, demokracie a rovnosti v kontextu globálních společenských změn. Jeho badatelská práce se soustředí na pojmový rozbor konceptu spravedlnosti a k němu vztažených pojmů rovnosti, práva, svobody a sebevlastnictví.
Díla: Vybraná témata v analytickém marxismu (dizertace 2008, ined.), Demokratická participace versus mocensko-ekonomické vztahy (in. M. Kopecký a kol., Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny, 2013).

Anotace

Záznam přednášky Martina Brabce z konference Marxova filozofia dejín a problematika politických i ďalších spoločenských zmien po roku 1989, pořádané Ústavem politických vied SAV v Bratislavě 4.6.2009. Přednáška představuje Cohenovo rozpracování Marxovy teorie dějin. Gerald Cohen je jedním ze zakladatelů analytického marxismu.