Záznam

Štěpán SteigerStanislav Holubec  Hnutí práce

O autorech

Štěpán Steiger (1922), český levicový publicista. —- Publikuje v Listech, týdeníku A2, deníku Právo či v Hospodářských novinách. V posledních letech žije střídavě v ČR a USA, odkud pro Deník Referendum píše pravidelné komentáře o tamním dění.

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Záznam semináře o knize Beverly Silverové Forces of Labor. Worker’s movement and globalization since 1870 (Cambridge University Press 2003). Referát o knize přednesl Štěpán Steiger a Stanislav Holubec.