Kniha

Stathis KouvelakisJacques Bidet  Kritický průvodce po současném marxismu

Stáhnout knihu

O autorech

Stathis Kouvelakis, řecký politolog a politik. —- Vyučuje politickou teorii na londýnské King´s College. Několik let působil v ústředním výboru hnutí Syriza.
Díla: Kritický průvodce po současném marxismu (s J. Bidetem: spolueditor a spoluautor, 2008).

Jacques Bidet (1935), francouzský filozof a sociální teoretik. V současnosti je emeritním profesorem filozofie na univerzitě Paříž X, Nanterre. Ve svých pracích usiluje o propracovávání teorie moderních společností, již označuje jako teorii “meta/strukturální” (théorie méta/structurelle). Moderní národní státy jsou - jakožto prvky globálního systému - strukturovány jak trhem, tak politickou organizací, jejichž zdánlivě racionální propojení podléhá třídním faktorům. Filosofické, sociologické, historické, právní, politické a kulturní aspekty tohoto paradigmatu jsou rozvíjeny v intencích tzv. “alter-marxismu”, odlišných od klasického marxismu.
Díla: Co dělat s Kapitálem? (1985), John Rawls a teorie práva (1995), Altermarxismus, trochu jiný marxismus pro zcela jiný svět (2007), Světový stát, liberalismus, socialismus a komunismus - viděné z globální perspektivy. Znovuzaložení marxismu (2011).

Anotace

Rozsáhlá kolektivní monografie Critical Companion to Contemporary Marxism o rozdílech mezi marxismem, neomarxismem a postmarxismem. Texty v ní obsažené se zabývají mj. postkoloniálními studiemi, vztahem marxismu k teologii osvobození, vývojem kritické teorie, Derridou, Foucaultem a Badiouem.