Záznam

Jan Keller  Povaha současného kapitalismu

O autorovi

Jan Keller (1955), český sociolog, publicista a politik. Vystudoval historii a sociologii na filozofické fakultě brněnské univerzity (1977-1979). Nejprve nastoupil jako interní aspirant ČSAV, poté však pracoval jako závozník ČSAD a jako učitel na střední škole v Havířově. Od roku 1983 byl odborným asistentem na katedře sociologie filozofické fakulty v Brně. Ve druhé polovině 80. let získal stipendium francouzské vlády na studijní pobyty na univerzitách v Bordeaux, v Aix-en-Provence a na pařížské Sorbonně. V roce 1992 se habilitoval s prací O byrokratizaci státní správy ve Francii za starého režimu. V roce 1998 stál u zrodu oboru Humanitní environmentalistika na Masarykově univerzitě v Brně, v roce 1999 byl tamtéž jmenován profesorem pro obor sociologie. Od roku 2000 působí jako profesor sociologie na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Oblastmi Kellerova odborného zájmu jsou dějiny sociologie, obecná sociologická teorie, teorie organizace, problematika sociálního státu, teorie modernizace a globalizace, společenské souvislosti ekologických problémů, ekologie a trvale udržitelný rozvoj. Environmentálním tématům se věnuje od počátku 90. let, s jejich popularizací začal na stránkách časopisu Poslední generace (dnes Sedmá generace). Vedle odborných a popularizačních článků publikuje také novinové komentáře, nejčastěji v deníku Právo. Je autorem řady odborných i popularizačních knih z oblasti sociologie a environmentalistiky. V roce 2009 kandidoval neúspěšně do Evropského parlamentu na šestém místě kandidátky Demokratické strany zelených. O pět let později již uspěl, tentokrát ovšem jako lídr kandidátky ČSSD. Působí ve Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL).
Díla: Až na dno blahobytu (1993); Šok z ekologie (1996); Vzestup a pád středních vrstev (2000); Dějiny klasické sociologie (2004); Soumrak sociálního státu (2006); Teorie modernizace (2007); Vědomostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna (2008); Tři sociální světy: sociální struktura postindustriální společnosti (2010).

Anotace

Videozáznam přednášky Jana Kellera pořádané SOKem 12. 10. 2010.

Audiozáznam kompletní přednášky Jana Kellera a diskusních příspěvků Josefa Hellera a Stanislava Holubce