Kniha

Valentino Gerratana  Heidegger a Marx

Stáhnout knihu

O autorovi

Valentino Gerratana (1919-2000), italský marxistický filozof. —- Za války se jako člen ilegální komunistické organizace v rodném Římě účastnil odboje. Po osvobození tamtéž vystudoval práva a začal se věnovat novinářské a literární činnosti. V 60. letech působil na filozofické fakultě univerzity v Salermu, kam se po několika letech na univerzitě v Sieně vrátil roku 1976. Spolupracoval s periodiky jako Znovuzrození, Současnost nebo Marxistická kritika. —- Gerratana patřil k předním znalcům klasiků italského marxismu, Antonia Labrioly a Antonia Gramsciho, o jejichž odkaz pečoval nejen jako vykladač, nýbrž i jako inovativní editor. Italská sekce Mezinárodní Gramsciho společnosti vyhlašuje od roku 2003 ocenění nesoucí jeho jméno.
Díla: Hereze Jeana-Jacquesa Rousseaua (1968); Bádání o dějinách marxismu (1972); Antonio Labriola, čelný představitel právního socialismu (1975); Gramsci. Problémy metody (1997).

Anotace

Pojednání o možnostech marxistické interpretace Heideggera. Článek vyšel v New Left Review č.1/106, listopad-prosinec 1977