Kniha

Daniela BartákováVít Strobach  Válka, sex a Orient očima "nových Židů"

Stáhnout knihu

O autorech

Daniela Bartáková, česká historička a judaistka. Vystudovala FF UP a Jewish Studies na Central European University. Zabývá se moderními dějinami českých Židů a vývoji jejich obrazu v povědomí většinové společnosti.

Vít Strobach (1981), český historik. —- Studia absolvoval na FF UK (Mgr 2008, PhD 2011); tamtéž nyní vyučuje: na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. —- Předmětem jeho specializace jsou moderní středoevropské dějiny, konkrétně: sociální hnutí v českých zemích v 19. a 20. století, moderní dějiny Židů, antisemitismus; specifickým tématem Strobachova zájmu je fenomén průmyslového města Zlína, respektive “batismus”.
Díla: Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a “židovská otázka” v českých zemích 1861-1921 (2015).

Anotace

Text kritizuje akci izraelské armády, která za účelem vylepšení svého mediálního obrazu publikovala v časopise Maxim sérii erotických fotografií několika vojínek a vojáků. Mediální rámování izraelských vojenských operací má kořeny v nacionalismu a přispívá k orientalistickému pohledu na arabskou populaci.