Článek

Stanislav Holubec  "Putler" or Banderists? Czech Reactions to the Events in Ukraine

O autorovi

Stanislav Holubec (1978), český sociolog a historik. Na FF UK vystudoval historii a sociologii. Je autorem tří monografií: Sociologie světových systémů. Hegemonie, centra, periferie (2009) a Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době (2009) Ještě nejsme za vodou: Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace. (2015). Je spolueditorem sborníků Mladí, levice a rok 1968 (2010) a Mastery and Lost Illusions: Space and Time in the Modernization of Eastern and Central Europe (2014).

Anotace

Článek se zabývá postoji české veřejnosti k ukrajinským událostem. Vyhrocené reakce rozdělují českou společnost a do značné míry kopírují politická schémata: na jedné straně je prozápadní stanovisko srovnávající Putina s Hitlerem, na straně druhé proruský postoj označující Euro-Majdan jako akci “Banderovců” a fašistů.

Článek zde.