Kniha

Vít Strobach  Třída, národ a degenerovaná rasa podle českých socialistů

Stáhnout knihu

O autorovi

Vít Strobach (1981), český historik. —- Studia absolvoval na FF UK (Mgr 2008, PhD 2011); tamtéž nyní vyučuje: na Ústavu hospodářských a sociálních dějin. —- Předmětem jeho specializace jsou moderní středoevropské dějiny, konkrétně: sociální hnutí v českých zemích v 19. a 20. století, moderní dějiny Židů, antisemitismus; specifickým tématem Strobachova zájmu je fenomén průmyslového města Zlína, respektive “batismus”.
Díla: Židé: národ, rasa, třída. Sociální hnutí a “židovská otázka” v českých zemích 1861-1921 (2015).

Anotace

Článek se zabývá změnou politické identity českých socialistů na začátku 20. století a ukazuje na vzrůstající vliv nacionalismu a s ním spojené strategie hledání “národního nepřítele”.