Článek

Michael Hauser  Nejlepší filosofická kniha roku 2014

O autorovi

Michael Hauser (1972), český filozof, vysokoškolský pedagog a překladatel. —- Po maturitě na gymnáziu byl krátce v noviciátu jezuitského řádu, vystudoval filosofii na FF UK - doktorát získal za dizertaci (posléze publikovanou) o T. W. Adornovi (2004). Působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení filosofie 20. století a přednáší na pedagogické a filozofické fakultě UK. Kromě Filosofického časopisu publikuje v Salonu (literární příloze Práva), A2 a Literárních novinách. Roku 2002 založil občanské sdružení Socialistický kruh. V roce 2006 byl jedním z iniciátorů výzvy Jsme občané!, upozorňují na defekty demokracie v ČR. V březnu 2014 byl Poslaneckou sněmovnou PČR (na návrh Filozofického ústavu) zvolen do Rady České televize. —- Hauserův zájem je rozdělen mezi historii levicového myšlení (jeho vývojové divergence i dialogy mezi jednotlivými větvemi) a fenomény související se současnou civilizační krizí, resp. otázky těmito fenomény otevírané (Hauser opakovaně přispěl k filozofické kritice postmoderny). Svými ideovými a metodologickými východisky navazuje na kritickou teorii frankfurtské školy (napsal monografii o Adornovi, přeložil jeho a Horkheimerovu Dialektiku osvícenství), post-marxismus (J. Lacan a žáci L. Althussera) a neo-marxismus (s M. Váňou přeložil knihu Slavoje Žižeka Nepolapitelný subjekt).
Díla: Adorno: moderna a negativita (2005); Prolegomena k filosofii současnosti (2007); Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (2012).

Anotace

Krátká recenze Michaela Hausera na monografii Petra Kužela: Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět. Jedná se o odpověď na anketní otázku časopisu A2larm: “Jaké zásadní knihy o politice, společnosti nebo historii vyšly během uplynulého roku [2014] ?”

Kolik knih bylo po listopadu 1989 napsáno o marxistické filosofii, a kolik před listopadem, když necháme stranou knihy poplatné marxismu-leninismu? Je tu pusto prázdno. Kniha Petra Kužela je nejen první českou knihou o filosofii Louise Althussera, ale také jednou z prvních českých knih o autorovi západního marxismu. Althusser čekal na své uvedení do českého prostředí půl století, jak dlouho budou čekat ostatní západní marxisté? Kdy někdo napíše knihu o Lukácsovi, Gramscim, Luxemburgové, Marcusem, Williamsovi a mnoha dalších?
„Filosofie Louise Althussera“ zachycuje vývoj Althusserova marxismu jako neustálou revizi a přetváření téměř všeho, co se jevilo jako definitivní. Petr Kužel představuje Althusserova čtyři myšlenková období, z nichž to čtvrté, Althusserův aleatorní materialismus, se natolik vzdálil od prvního, teoreticistního období, že mezi nimi těžko postřehneme něco společného: Althusser vše přebudoval. Spolu s autorem knihy to nechápu jako slabost Althusserovy filosofie, nýbrž jako svědectví o tom, že pro Althussera platilo: „Amicus Plato, sed magis amica veritas“. Althusser byl marxista, který byl skutečným filosofem: dokázal opustit své vlastní teorie, a začít je budovat znovu a jinak, i když se zatím staly slavnými. Petr Kužel nám s akademickou přesností vykresluje obraz Althussera jako skutečného filosofa a zároveň jako bojovníka za změnu světa. Rozbíjí tím utkvělou představu, která vládne v hlavách nemalého množství akademiků a také aktivistů, že takové spojení je buď nemocné, nebo zbytečné a dokonce škodlivé.  Tato kniha může vést k pochopení, že jedno bez  druhého chromne a tuhne, ale filosofie (věda) a zápas za změnu světa ve vzájemném spojení se umocňují.   

Petr Kužel, Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět. Praha, Filosofia 2014, 406s.

Vyšlo in A2larm