Záznam

David Harvey  Čtení Marxova Kapitálu s Davidem Harveym

O autorovi

David Harvey (1935), britský geograf a sociální teoretik, čelný představitel marxismu v sociální, resp. socioekonomické geografii. —- Absolvoval cambridgeskou St John’s College (základní i postgraduální studia); pedagogicky působil v Cambridge, Belfastu, Bristolu a na Johns Hopkins University v Baltimore v USA. Patří k nejstarším přispěvatelům do oborového časopisu Antipode. —- Po začátcích věnovaných regionálním dějinám a po období, kdy byla jeho práce silně poplatná pozitivismu (jednostranným důrazem na kvantitativní metody), znamenala mezník jeho kniha Objasnění geografie, metodologické dílo, v němž na vlastní obor uplatnil zásady vyvozované v nejnovější filozofii vědy. V téže době se však již Harveyho zájem opět přesouval, tentokrát k otázkám sociální nespravedlnosti a k celkové povaze kapitalistického systému, jehož strukturální rozpory jsou studovány skrze své projevy v krajině, resp. ve strukturaci prostoru; u Harveyho se do popředí dostává problematika moderních velkoměst: záhy po své publikaci (1972) se stala slavnou jeho esej o formování městských ghett. Míru jeho radikality dokumentuje jeho volání po vytvoření “revoluční teorie ověřované skrze revoluční praxi”. Podporuje projekt participativní ekonomiky a participativní demokracie a ideu “práv města”, s níž přišel Henri Lefebvre. K jeho nejznámějším knihám patří Condition of Postmodernity, kde postmoderní éru definoval jako éru postfordovskou, započatou krizí nadprodukce související s ropnou krizí roku 1973.
Díla: Objasnění geografie (1969); Sociální spravedlnost a město (1973); Urbanizace kapitálu (1985); Podmínka postmodernity. Tázání po zdrojích kulturní změny (1989); Prostory kapitálu. Za kritickou geografii (2001); Stručné dějiny neoliberalismu (2005).

Anotace

Velice přehledný, strhující, zároveň však velmi fundovaný výklad prvního dílu Marxova Kapitálu. Harvey ve svém výkladu postupuje chronologicky po jednotlivých kapitolách a vysvětluju, jak jednotlivé pojmy, které Marx ve svém výkladu postupně zavádí, tak celkovou strukturu Marxova díla a jednotlivé kroky jeho teoretického postupu. Harveyho přednášky byly základem jeho knihy “Průvodce Marxovým Kapitalem” (A Companion to Marx’s Capital). (V češtině vyšla Harveyho kniha Záhada Kapitálu, kterou vydal SOK ve spolupráci s Rybka Publisher.) Slovenské titulky k prvním třem Harveyho přednáškám vytvořil Juraj Halas.

Class 01: Úvod

Play

Class 02: Kapitoly 1-2 

Play

Class 03: Kapitola 3

Play

Class 04: Kapitoly 4-6

Play

Class 05: Kapitoly 7-9

Play

Class 06: Kapitoly 10-11

Play

Class 07: Kapitoly 12-14

Play

Class 08: Kapitola 15

Play

Class 09 : Kapitola 15 (pokračování)

Play

Class 10: Kapitoly 16-24

Play

Class 11: Kapitola 25

Play

Class 12: Kapitola 26-33

Play

Class 13: Závěr

Play