Záznam

Fredric Jameson a kultura pozdního kapitalismu

Anotace

Záznam diskuse o knize Fredrica Jamesona “Postmoder­nis­mus neboli kulturní logika pozdního kapi­ta­lismu”, kterou SOK vydal ve své edici jako 16.sv. Diskutují spolupřekladatel Josef Šebek a filosofové Václav Bělohradský, Michael Hauser a Roman Rakowski. Moderuje Petr Kužel. Diskuse proběhla v TranzitDisplay 17. května 2017. Akci finančně podpořila Nadace Rosy Luxemburgové.